İştiraklerimiz

Ticaret unvanı : DEFAV Sosyal Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası, : 786434

Adres ve Merkez İletişim : Caferağa Mh.Albay Faik Sözdener Cad.No.9/7 KADIKÖY-İSTANBUL

Şube Adres ve İletişim : Manastır Yolu. Postane Cd.(İTÜ Denizcilik Fakültesi yerleşkesi)Tuzla-İstanbul

Şirket İnternet Sitesinin Adresi : www.defav.com

Kadıköy V.D.272 043 8973

C – ) Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler: Sermaye yapısında değişiklik yoktur.

Ç – ) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar: A gurubu İmtiyazlı hisse senedi: 49 adet olup İTÜ Denizcilik Fakültesi(YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfına aittir. Esas sözleşmemizin 18.maddesine göre hisse başına 2(iki)oy bahşeder. Yeni T.T.K.nu hükümleri mahfuzdur.

D – ) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler: Şirketin Yönetim organı Yönetim Kurulumuzdur. Yurt binamızda sekiz personel görev almaktadır. Personelimizin imza ve temsil yetkileri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Müh. A. İlker MEŞE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili : Naşit YAMANYAR
Yönetim Kurulu Üyesi : İlyas MÜRTEZAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi : Müh. Adnan ERDAL
Yönetim Kurulu Üyesi : Cengiz KARABÜBER

FAALİYETLERİMİZ:

a ) Şirketimiz, İTÜ Denizcilik Fakültesi yerleşkesi içinde yapımı tamamlanan “Binali Yıldırım” öğrenci yurdunu 03.10.2012 tarihinden başlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüyle imzalanan kontrat sonucu yurda öğrenci kabulüyle işletmeye başlamış olup, devam edilmektedir. 30.06.2014 itibarıyla yurtta kalan öğrenci sayısı 236 kişidir.

b ) Hesap dönemi içerisinde kamu denetimi geçirilmemiştir.

c ) Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir mali ve hukuki konu meydana gelmemiştir.

d ) Şirket’imizin kuruluş amaçlarının başında öncelikle başta Denizcilik Fakültesi öğrencileri olmak üzere barınma amaçlı yurt açmak, bu yurtlara veya üniversitelere veya okullara ait kantin, yemekhane ve buna benzer diğer sosyal tesislerin işletilmesi önceliği bulunmaktadır. İTÜ Denizcilik Fakültesi(YDO)Mezunları Sosyal Yardım Vakfımızın, binasının yapılmasında büyük çaba, emek ve finansman desteği verdiği yurdun işletmesi 2012 yılının öğretim yılı başından itibaren şirketimizce yapılmaktadır.

e ) Şirketimizin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamaları bulunmamaktadır.

f ) Şirketimiz “İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Mezunları Sosyal Yardım Vakfı İştiraki olup, diğer ortakları Gemi Kaptan ve mühendislerinden oluşan mezunlarımızdır.

DEFAV Sosyal Hizmetler ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Mühendis A. İlker MEŞE

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mühendis Naşit YAMANYAR

Yönetim Kurulu Üyesi
Kaptan. İlyas MURTEZAOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Mühendis Adnan ERDAL

Yönetim Kurulu Üyesi
Kaptan Cengiz KARABÜBER